Thông báo: Thay đổi website lop5c.com sang lop5c.tk

Share | 
 

 [Tài liệu] Lý luận về Nhà nước

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Dũng

avatar

Posts : 78
Join date : 22/01/2016

Bài gửiTiêu đề: [Tài liệu] Lý luận về Nhà nước   22/01/16, 11:06 pm

Môn học: Lý luận về Nhà nước

Giảng viên: thầy Đỗ Minh KhôiKhoa: Luật Hành chính – Hiến pháp

Tổ bộ môn: Lý luận về nhà nước và pháp luật

Liên lạc: dmkhoi@hcmulaw.edu.vnn

Điện thoại: 01223939169

Tải tài liệu:
link download: mediafire.com download/54cscrspcm34stc/Ly+luan+ve+nha+nuoc.zip

*link tài liệu đề cương up trên website của trường năm 2012 http://www.hcmulaw.edu.vn/hcmulaw/index.php?option=com_content&view=article&id=6293:-cng-mon-ly-lun-nha-nc-ti-chc&catid=338:s-hc-dcbgiang&Itemid=143
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Dũng

avatar

Posts : 78
Join date : 22/01/2016

Bài gửiTiêu đề: Re: [Tài liệu] Lý luận về Nhà nước   26/02/16, 11:00 pm

1. Tên học phần: Lý luận về Nhà nước
2. Số đơn vị học trình: 3
3. Trình độ: Sinh viên năm 1
4. Phân bổ thời gian:
- Giảng lý thuyết: 27 tiết
- Thảo luận: 18 tiết
5. Điều kiện tiên quyết: Đã học xong Triết học Mác – Lenine, Kinh tế học chính trị.
6. Mục tiêu của học phần
6.1 Mục tiêu nhận thức
6.1.1 Về kiến thức:
- Hiểu được những khái niệm, đặc điểm, lịch sử hình thành và phát triển của nhà nước;
- Hiểu được khái niệm bản chất nhà nước, quyền lực nhà nước, các biểu hiện của bản chất nhà nước, các dấu hiệu đặc trưng của nhà nước và bản chất của các kiểu nhà nước chủ nô, phong kiến, tư sản;
- Hiểu được vấn đề phân loại nhà nước trên cơ sở hình thái kinh tế - xã hội và các cơ sở cụ thể để phân định các kiểu nhà nước và quy luật về sự thay thế các kiểu nhà nước trong lịch sử;
- Hiểu được khái niệm chức năng nhà nước, phân loại chức năng nhà nước, phân biệt chức năng nhà nước với các hoạt động cụ thể của nhà nước và chức năng của các cơ quan nhà nước, các phương pháp, hình thức thực hiện chức năng nhà nước và khái quát về chức năng của các nhà nước chủ nô, phong kiến, tư sản.
- Hiểu được khái niệm bộ máy nhà nước và các nguyên tắc chủ yếu chi phối việc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước; khái quát bộ máy nhà nước của các kiểu nhà nước chủ nô, phong kiến, tư sản.
- Hiểu được cách thức tổ chức và thực hiện quyền lực nhà nước thông qua hình thức nhà nước và chế độ chính trị; hiểu được những kiến thức chung về hình thức chính thể của các nhà nước chủ nô, phong kiến, tư sản.
- Hiểu được những vấn đề lý luận chung nhất về nhà nước xã hội chủ nghĩa từ sự ra đời, bản chất, chức năng, bộ máy và hình thức nhà nước xã hội chủ nghĩa.
- Hiểu được khái niệm hệ thống chính trị và mối quan hệ giữa nhà nước với các tổ chức khác (đảng phải, các tổ chức chính trị - xã hội) trong hệ thống chính trị.
6.1.2 Kỹ năng
- Biết vận dụng những kiến thức của môn học Lý luận về Nhà nước  để tiếp tục nghiên cứu môn học Lý luận về Pháp luật và những môn khoa học pháp lý khác.
- Biết vận dụng kiến thức lý luận cơ bản về nhà nước  để lý giải những vấn đề tương ứng của nhà nước trên thực tế.
6.1.3 Thái độ
- Chủ động trang bị những kiến thức Lý luận  về nhà nước làm cơ sở cho những môn khoa học pháp lý khác  và lý giải những hiện tượng nhà nước.
- Tích cực nâng cao trình độ nhận thức về nhà nước.
- Có thái độ khách quan và khoa học trong nghiên cứu và trao đổi những vấn đề về nhà nước.
6.2 Các mục tiêu khác
- Góp phần hoàn thiện kỹ năng thu thập và xử lý thông tin.
- Góp phần hoàn thiện kỹ năng thuyết trình.
- Góp phần phát triển kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm
- Góp phần phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo, hình thành phương pháp nghiên cứu khoa học.
- Góp phần trau dồi, phát triển kỹ năng phân tích, đánh giá.
- Góp phần rèn kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý, theo dõi kiểm tra việc thực hiện chương trình học tập
7. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
- Học phần Lý luận về Nhà nước nghiên cứu hiện tượng Nhà nước theo quan điểm của chủ nghĩa Max- Lenine. Các vấn đề về nguồn gốc, bản chất của Nhà nước, các phương thức và nguyên tắc thực hiện quyền lực Nhà nước được xem xét và đánh giá một cách khách quan, toàn diện.
- Đánh giá sự vận động của các kiểu Nhà nước trong lịch sử, đặc biệt là Nhà nước XHCN và hệ thống chính trị trong xã hội XHCN.
8. Tài liệu học tập
8.1 Tài liệu tham khảo tiếng Việt
1) Đảng Công sản Viêt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, NXB Chính trị Quốc gia.
2) Đào Trí Uc, Những vấn đề lý luận cơ bản về Nhà nước và Pháp Luật, NXB Chính Trị Quốc Gia, 1995.
3) Đào Trí Úc, Nhà nước và pháp luật của chúng ta trong sự nghiệp đổi mới, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, 1997
4) Hoàng Thị Kim Quế, Nhận diện Nhà nước pháp quyền, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, 2004.
5) Khoa Luật, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học quốc gia Hà Nội, Giáo trình Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật, 1993.
6) Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, Giáo trình Lý Luận chung về Nhà nước và Pháp luật, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005.
7) Konrad-Adenaer-Sfiftung, Josef Thesing, Nhà nước pháp quyền, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà nội, 2002.
Cool Lê Trọng Ân, Tìm hiểu tác phẩm Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của Nhà nước, NXB CTQG, Hà Nội 2004.
9) Nguyễn Đăng Dung, Ngô Đức Tuấn, Nguyễn Thi Khế, Nhà nước và pháp luât đại cương, NXB TP HCM.
10) Nguyễn Đăng Dung, Giáo trình Nhà nước và Pháp luật Đại cương, NXB Thành phố Hồ Chí Minh, 1995.
11) Nguyễn Đăng Dung, Hình thức của các nhà nước đương đại, Nhà xuất bản Thế giới, Hà Nội, 2004.
12) Nguyễn Vân Nam, Toàn cầu hoá và sự tồn vong của Nhà nước, NXB trẻ, 2006.
13) Phạm Hồng Thái, Giáo trình Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật.
14) Robert Lowie, Luận bàn về xã hội học nguyên thuỷ, NXB ĐHQG Hà Nội, 2001.
15) Trần Hậu Thành, Cơ sở lý luận và thực tiễn Xây dưng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, NXB Lý luận chính trị, HN 2005.
16) Trần Ngọc Đường, Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật.
17) Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Lịch sử Nhà nước và pháp luật thế giới, NXB Công An Nhân Dân, 1997.
18) Trường Đại học Luật Hà Nội Giáo trình Lý Luận Nhà nướcvà Pháp luật, NXB Công An Nhân Dân, 2004.
19) Viện nghiên cứu Nhà nước và pháp luật, Những vấn đề Lý luận cơ bản về Nhà nước và pháp luật, NXB Chính trị Quốc gia, 1995.
20) V. Lênin toàn tập, Tập 32, 33, 37 Nxb Tiến Bộ 1976.
8.2 tài liệu tham khảo tiếng nước ngoài
1) Morris. CW. (1998) An essay on the modern state Cambridge University Press; 1998
2) O'donnell G, Why rule of law matters, Journal of Democracy, 2004.
3) Randall, Peerenboom, Asian discourses of rule of law, Routledge Taylor and Francis Group Press, 2004.
8.3 Website
- http://www.marxists.org/vietnamese/lenin/1919/jun/11.htm
- http://www.marxists.org/vietnamese/marx-engels/1975/gota
9. Phương pháp giảng dạy
- Giảng lý thuyết
- Thảo luận
- Tự học có hướng dẫn
10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
10.1. Hình thức đánh giá bộ phận bao gồm:
- Dự lớp
- Thảo luận
- Bản thu hoạch
- Kiểm tra thường xuyên
10.2. Hình thức thi kết thúc học phần bao gồm
-     Thi viết
-      Thi vấn đáp
10.3. Điểm học phần
-  Điểm học phần là tổng của điểm thi kết thúc học phần (80%) và các điểm đánh giá bộ phận (20%).
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 
[Tài liệu] Lý luận về Nhà nước
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Lớp 5C VB2  :: Tài liệu-
Chuyển đến